Odling

Inom vår egen odling har vi specialiserat oss på att ta fram och förädla park- och alléträd samt större fruktträd. En betydande mängd av våra produkter företableras i vår odling RCB (Root Control Bag), detta gäller mestadels träd i storlek 12-14 upp till 18-20-25. Större träd företablerar vi i vår depåanläggning där vi använder oss av s.k. Air-PotⓇ, en typ av odling ovanjord.

Dessa båda odlingssystem ger växterna ett betydligt bättre rotsystem vilket gör att de får en mycket säkrare och tryggare etablering ute i offentlig miljö. På våra företablerade produkter lämnar vi alltid en etableringsgaranti.

Inom företaget arbetar vi med löpande produktutveckling där vi både testar nya växtslag samt förädling av befintliga produkter. Vi är en aktiv part i E-plantgruppen för utveckling av nya buskar och träd i E-plantsystemet.

Som kund eller projektör har du möjlighet att besöka vår trädproduktion för att titta på och vid behov välja ut det växtmaterial som fyller dina önskemål.

Läs gärna mer om företablerade träd och kvalitetsregler för plantskoleväxter här:

Folder Företablerade träd

Kvalitetsregler för plantskoleväxter

Memory: 3.25 mb
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här får att inte visa meddelandet igen.