Nordisk Trädflytt

Vi är specialiserade på att flytta och återplantera stora träd för återställande och uppbyggnad av funktionella och hållbara växtmiljöer.

Vår mångåriga erfarenhet och samlade spetskunskap rörande träd och vedartade växter gör att vi kan värdera och bedöma förutsättningarna för flytt i varje enskilt fall.

Genom vårt exklusiva samarbete med Europas ledande företag inom området, kan vi erbjuda specialdesignade grävaggregat i flera dimensioner upp till 3 m i diameter.

Snabb uppbyggnad av ”färdiga” växtmiljöer
Genom att flytta och återplantera stora träd och solitärer kan vi bidra med att direkt skapa uppväxta parkmiljöer som ger karaktär och funktion till ett område.

Miljö, återanvändning
Att behöva såga ner vackra och fullt friska träd till förmån för hus- eller infrastrukturprojekt är ett resursslöseri och har negativ miljöpåverkan. Vi gör det möjligt att istället rädda och omplacera träden på platsen eller på något annat ställe i närområdet. Om utrymme saknas för detta, kan vi genom vårt nätverk se till att träden får ett fortsatt liv på en annan plats.

www.tradflytt.se

Folder Trädflytt

Memory: 3.25 mb
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här får att inte visa meddelandet igen.