E-planta

Livskraftiga träd och buskar för svenska förhållanden.

E-planta är en kvalitetsmärkning för vedartade växter. E-märkning ger en garanti på att växten är sund, sortäkta och välanpassad till vårt klimat. Idag finns det ca 250 arter/sorter som är E-märkta.

Mångåriga problem med dålig klimatanpassning hos vissa växter och problem med sortäkthet gav upphov till E-plantsystemet. De hårda vintrarna i slutet av 80-talet blev startskottet för E-gruppen som tar fram och marknadsför nya E-plantor i samarbete med Elitplantstationen. Flertalet E-plantor kommer från olika projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU och några från samarbete med det norska E-plantystemet.

Hårda krav på förökningsmaterial och produktion garanterar sortäkthet och borgar för enhetligt material vid kompletteringar. Frö plockas från utvalda bestånd eller fröplantager och vegetativt förökningsmaterial kommer från godkända moderplantor.

Produktionen av E-märkta fruktträd och bärbuskar är certifierad, dvs förökningsmaterialet är sjukdomsrensat och testat enligt jordbruksverkets föreskrifter. För kontrollens skull produceras alla E-plantor i Sverige.

Memory: 3.25 mb
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här får att inte visa meddelandet igen.