25 januari 2017

Extrainsatta Seminarier Lund 2017

Seminarier på Stångby Plantskola i Lund våren 2017

Vårens seminarium har visat sig vara en riktig succé! Då de flesta seminarier är fullbokade har vi tillsatt ett extra tillfälle med Stefan Mattsons seminarie "Attraktiva grönmiljöer för det offentliga rummet". Dessutom finns ett fåtal platser kvar under seminarierna "Våra växters ursprung" samt "Med naturen som förebild". Se mer info nedan.


Hjärtligt välkomna till vårens seminarium i februari-mars. Tag chansen att fortbilda er och er personal samt inspireras inför kommande säsong. Antalet platser är begränsat till max 20 deltagare/gång. Anmäl er därför i god tid för att bli garanterade plats.
 
 

Kvalitetsbedömning av växter
Tisdag 7/2 - FULLSATT
Onsdag 8/2 - FULLSATT

Med gedigen erfarenhet från plantskoleledet kopplar trädgårdsingenjör Jörgen Andersson Warpman produktion till växtanvändning och går igenom viktiga aspekter vid val av rätt kvalitet. Under dagen redogör Jörgen för kvalitetsbegreppen samt ger goda råd kring beställning, hantering och etablering av både perenner och lignoser. Dagen kommer till viss del spenderas utomhus där goda råd kring besiktning av växtmaterial visas. Tänk på att ta med varma kläder till seminariet! 


 

Med naturen som förebild
Torsdag 9/2 - FÅ PLATSER KVAR

Peter Korn har under de senaste åren gjort sig ett namn med många udda och storslagna kompositioner. Med avstamp i naturen går Peter via sin botaniska trädgård till att visa hur du skapar långsiktigt hållbara biotoper i det offentliga rummet. Peter blandar konventionella perenner och ätliga växter med mer udda material. Dagen rymmer förutom inspiration, planteringstips och goda råd kring växtbäddkonstruktioner och även egna övningar. För mer om Peter Korn, se www.peterkornstradgard.se eller hans bok Odling på växternas villkor (2012). 


 

Attraktiva grönmiljöer för det offentliga rummet
Tisdag 14/2 - FULLSATT
Onsdag 15/2 - FÅ PLATSER KVAR

Stefan Mattson har under 25 år som Enköpings stadsträdgårdsmästare arbetat med att utveckla Enköpings gröna rum, något som idag till mångt och mycket är anledningen till att staden förknippas med just dessa. Under denna heldag delar Stefan med sig av hur du kan skapa långsiktigt attraktiva likväl som hållbara kompositioner i offentlig miljö. Materialet spänner från primadonnor till vardagliga bruksväxter, från magnolior till nävor och mötet dem emellan. Varmt välkomna till denna inspirationsdag späckad med allt från växtporträtt till koncept och spännande exempel. 


 

Våra växters ursprung - från natur till kultur
Tisdag 28/2 - FÅ PLATSER KVAR

Var växer våra växter? Henrik Sjöman tar oss med på en resa runt jorden. Med avstamp i våra mest älskade växters naturliga ståndorter visar Henrik exempel på hur vi översätter naturliga ståndorter till odlade sådana och hur växtvalet ligger till grund för en hållbar stadsbyggnad. Dagen rymmer allt från taktik till tankesätt där Henrik knyter samman biologi, ekologi, teknik och estetik vid val av växter. Dr. Henrik Sjöman är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och vetenskaplig intendent vid Göteborgs Botaniska Trädgård. Henrik är tillsammans med Johan Slagstedt aktuell med två prisade verk om träd i urbana miljöer. 


 

Regnbäddar & biofilter – konstruktion och växtval
Tisdag 7/3 - FULLSATT

Tillbaka på allmän begäran! Kent Fridell, forskare på SLU, mark- och VA ingenjör vid Infra C, klargör begreppen om vad en regnbädd är och hur de kan användas och implementeras i den moderna staden. Kent redogör även för uppbyggnad, utformning och dimensionering samt för skötsel, underhåll och kostnader. Patrick Bellan, rådgivare på Stångby och vegetationskonsult ger goda råd kring tankesätt vid valet av vedartade växter lämpade för regnbäddar och listar arter samt sorter lämpade för dessa miljöer. 

 

Seminarierna påbörjas kl. 09.00 och avslutas mellan 15.00 och 16.00. Anmälningsavgiften är 1490 kr exkl. moms. per tillfälle. I avgiften ingår fika samt lunch (meddela oss ev allergier vid anmälan).

Antalet platser är begränsat till max 20 deltagare/gång. Anmäl er därför i god tid för att bli garanterade plats. Kostnadsfri avbokning kan ske senast en vecka före seminarietillfället.

Seminarierna äger rum på Stångby Plantskola, Vallkärratorn 424, Lund

Anmälan: utbildningstangby@stangby.nu
Kontakta oss via mejl om du har funderingar eller frågor!


Seminarierna ges även på vårt kontor i Märsta. Se hemsidan för Märstas program.
 

Hjärtligt välkomna!

Jörgen, Håkan, Gustav, Victoria & Patrick 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev - Klicka här »
Memory: 3.5 mb
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här får att inte visa meddelandet igen.